Milieu

milieu

“Een schoner milieu begint bij onszelf”, dit is het motto van Filta Gelderland. Zowel intern als extern blijven we continu zoeken naar mogelijkheden om duurzaam te zijn.

Wij proberen elke dag een steentje bij te dragen aan de bescherming van het milieu. Zo testen wij al onze producten grondig en testen wij regelmatig onze dienstverlening op duurzaamheid. Zo zorgen wij voor een efficiëntere manier van frituurmanagement om ook voor onze klanten geld te besparen. Wij geloven wij in onze verantwoordelijkheid om onze klanten bewust te maken van milieubewust en duurzaam ondernemen. Uiteindelijk is dit beter voor ons milieu.

Onze missie:

  • In tegenstelling tot diesel uit aardolie, de verbranding van gerecyclede plantaardige olie geen schadelijke zwaveldioxide (SO2) uitstoot, een belangrijke veroorzaker van zure regen
  • Het recyclen van plantaardige olie 80% minder CO2 oplevert dan gebruik van diesel gewonnen uit aardolie en dat dit een wezenlijke bijdrage levert aan het verminderen van de opwarming van de aarde
  • Voertuigen die lopen op biodiesel uit gerecyclede plantaardige olie ongeveer 50% minder koolstofmonoxide (CO) produceren dan wanneer deze op diesel gewonnen uit aardolie zou lopen
  • Tot biodiesel gerecyclede frituurolie ook minder kankerverwekkende deeltjes en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) uitstoot dan op aardolie gebaseerde diesel

Waardering voor betrokkenheid

Onze klanten zijn enorm betrokken bij het verbeteren van het milieu en laten hun gebruikte frituurolie door ns recyclen. Naast het recyclen helpen wij onze klanten duurzaam te ondernemen en dit ook naar buiten toe uit te dragen.